Control4

Login to MyControl4

Control4 i KNX od sada zajedno

INTEGRACIJA KNX SA CONTROL4 SUSTAVOM

Tvrtka Tisco razvila je driver za većinu proizvoda potrebnih u Residental rješenjima kućne automatike (svijetla, prekidači, rolete, grijanje, dimmanje, termostat ..)
Od Tisco KNX Driver Suite 2.0 skupa drivera, novina je komunikacija preko internet protokola. Do ovog izdanja komunikacija između KNX i Control4 sustava odvijala se isključivo preko serijskog RS232 sučelja što je zahtijevalo kao preduvjet nabavku serijskog sučelja sa mogudnošdu podrške FT1.2 protokola. Primjer jednog takvog proizvoda jest IF-RS232 od EIBMARKT tvrtke .
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/DE/product/N000250/


Ideja jest da se jedna strana dotičnog proizvoda spoji na RS232 port Control4 kontrolera dok se druga strana spaja na KNX podatkovnu sabirnicu. U composer je potrebno dodati KNX protocol driver koji predstavlja IF-RS232 uređaj te se svi ostali driveri (rolete, termostat, dimmer ..) povezuju sa knx protocol driverom.
Uređaj ima za svrhu ostvarivanje dvosmjerne komunikacije. Prosljeđuje naredbe poslane od strane Control4 sustava ali isto tako I vraća feedback poslan od KNX sustava.
Druga mogudnost integracije ostvariva od knx driver suite 2.0 paketa jest ip komunikacija koja opet za preduvjet mora imati uređaj koji de predstavljati sučelje sa KNX sustavom .
Uređaj se na jednoj strani povezuje sa Control4 kontrolerom koji de mu biti KNX Gateway,a sam de posjedovati vlastitu IP adresu, dok se an drugoj strani uređaj povezuje sa knx podatkovnom sabirnicom. U composer je potrebno dodati KNX IP protocol driver koji predstavlja opisani uređaj te se svi ostali driveri (rolete, termostat, dimmer ..) povezuju sa knx ip protocol driverom.
Uređaj ima za svrhu ostvarivanje dvosmjerne komunikacije. Prosljeđuje naredbe poslane od strane Control4 sustava ali isto tako I vraća feedback poslan od KNX sustava.
Uz sve gore navedeno u Composeru je također potrebno dodati LIcence driver u koji se unosi aktivacijski ključ preko kojeg se online zatraži licenca. Ovim korakom ostvareni su preduvjeti za integraciju KNX sustava sa Control4 sustavom.

Download the brochure

Frequently asked questions

Što je Control4?

Zašto odabrati Control4?

Gdje mogu kupiti Control4 proizvode?

Čuo sam da će mi Control4 pomoći uštedjeti energiju, ali kako? Read More